Jak przebiega przekształcenie działalności lekarskiej?

Do przekształcenia działalności lekarskiej dojść może wtedy, kiedy ograniczenia dotyczące zakazu zatrudniania lekarza i dopuszczenia go do praktyki zawodowej bardzo utrudniają mu wykonywanie działalności i rozwój. Lekarze bardzo często wybierają inną formę uprawiania tego zawodu jaką jest podmiot leczniczy.

Co to jest podmiot leczniczy?

Podmiot leczniczy to samodzielny zakład opieki zdrowotnej albo przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej. Może to być również instytut badawczy albo fundacja – aby podmiot ten działał musi udzielać świadczeń medycznych.

Na czym polega przekształcenie działalności leczniczej?

Przekształcenie działalności leczniczej to zabieg, który jest bardzo często stosowany po to, aby móc otworzyć sobie drogę do rozwoju swojej działalności. Jego istotą jest zatrudnienie na umowę o pracę, na umowę zlecenie albo na umowę w zakresie udzielania świadczeń przez innego lekarza.

Co trzeba zrobić, aby przekształcić działalność leczniczą?

Przekształcenie działalności leczniczej wymusza przede wszystkim wybór odpowiedniej formy prawnej podmiotu leczniczego. Każdy podmiot leczniczy można prowadzić jako działalność gospodarcza jednoosobowa oraz jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółka cywilna, jawna, partnerska.

Jakie dokumenty będą potrzebne do przekształcenia działalności lekarskiej?

Przekształcenie działalności leczniczej wymaga przede wszystkim podpisania umowy spółki oraz rejestracji w KRS lub CEIDG. Dla każdego podmiotu leczniczego wymagany jest czternastocyfrowy REGON, a także obowiązkowe OC na prowadzoną działalność. Trzeba również wyznaczyć kierownika właściwego podmiotu leczniczego, który wykonywać będzie różne obowiązki określane w ustawie o działalności leczniczej. Istotne jest, aby sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych zostały określone dokładnie w regulaminie stworzonym dla tego podmiotu. Następnie należy wpisać podmiot leczniczy do specjalnego rejestru.

Doradztwo i pomoc prawna – firma Derek Flak?

Zwykłemu człowiekowi ciężko zorientować się we wszelkich działaniach dotyczących przekształcenia działalności leczniczej. Warto skorzystać wówczas z usług profesjonalistów. Firma Derek Flak pomoże uporać się klientom ze wszystkimi zawiłościami w tej kwestii.Natomiast na stronie internetowej https://derekflak.pl zapoznać się można z bogatą ofertą tej firmy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://derekflak.pl/przeksztalcenia-dzialalnosci-leczniczej/