Korzyści z wykonania panelu genetycznego Preconception

Wykonanie panelu genetycznego Preconception ma szereg korzystnych aspektów. Warto się z nimi zapoznać.

Szacowanie ryzyka

Dzięki wykonaniu panelu genetycznego Preconception możliwe jest szacowanie ryzyka. Lekarz genetyk na podstawie uzyskanych wyników badań będzie miał możliwość określenia ryzyka występowania u dziecka różnych wad genetycznych. Dzięki temu będzie się można lepiej przygotować na ewentualne trudności, które mogą pojawić się w przyszłości.

Zwiększenie świadomości

Kolejną korzyścią z wykonania panelu genetycznego Preconception jest zwiększenie ogólnej świadomości przyszłych rodziców. Przeanalizowanie wyników badań dostarczy informacji na temat przebiegu ciąży oraz jej ewentualnych trudności, co zdecydowanie zwiększy poziom wiedzy rodziców. Możliwe będzie także rozważenie poddania się procedurze in-vitro wraz z odpowiednią diagnostyką.

Poznanie przyczyn

Dzięki wykonaniu badania panelu genetycznego Preconception możliwe będzie poznanie przez rodziców przyczyn występujących problemów zdrowotnych. Dotyczą one w szczególności problemów z zajściem w ciążę, ale także trudności z jej utrzymaniem. Poznanie przyczyn może być podstawą do próby ich wyeliminowania.

Możliwość diagnostyki

Realizacja badań w zakresie panelu genetycznego Preconception umożliwi także poszerzenie diagnostyki. Dzięki wynikom badania bliscy członkowie rodziny także będą mogli się poddać diagnostyce dotyczącej ewentualnego nosicielstwa chorób genetycznych. Ta wiedza może być dla nich bardzo przydatna. Z większą ilością informacji na ten temat można zapoznać się na stronie internetowej, która znajduje się pod adresem: www.gyncentrum.pl/panel-preconception.