Jak wygląda praca notariusza?

Profesja notariusza cieszy się w ostatnim czasie ogromną popularnością. Jednak tylko nieliczni nadają się do tego zawodu. Przede wszystkim wymagana jest dobra pamięć oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem aktów notarialnych, ale jego zakres działalności obejmuje również poświadczanie dokumentów. Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre sytuacje wymagają obecności rejenta.

Na rynku działa wielu doświadczonych notariuszy i to z ich usług najlepiej jest korzystać. Droga do wykonywania tego zawodu jest dosyć skomplikowana i długa. Najpierw trzeba skończyć pięcioletnie studia prawnicze magisterskie. Studia to jednak dopiero początek, ponieważ później trzeba się jeszcze dostać na aplikację.

Jak zostać notariuszem?

Zarówno na studia, jak i na aplikację bardzo ciężko jest się dostać, ponieważ chętnych jest naprawdę dużo. W przypadku niektórych spraw obecność notariusza jest konieczna i regulują to przepisy polskiego prawa. Szczegółowe informacje można znaleźć w ustawie Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku. Obowiązkiem notariusza jest przekazanie klientowi wszystkich ważnych informacji.

Notariusz czuwa także nad wszystkimi czynnościami, które dokonywane są w kancelarii. Warto mieć na uwadze, że podpis notariusze nadaje dokumentowi moc urzędową. W świetle polskiego prawa niektóre dokumenty muszą mieć formę aktu notarialnego. Chodzi tu przede wszystkim o umowy związane z użytkowaniem wieczystym oraz pełnomocnictwo do prowadzenia niektórych czynności prawnych.

Kompetencje notariusza

Dawniej notariusz był określany jako rejent. Należy pamiętać, że notariusze są mianowani przez ministra sprawiedliwości. To właśnie minister sprawiedliwości upoważnia notariusza do dokonywania czynności notarialnych oraz sporządzania aktów notarialnych. Warto dodać, że charakter dokumentu urzędowego mają czynności dokonane przez notariusza zgodnie z prawem.

Za czynności notarialne pobierana jest przez notariusza taksa notarialna. Jest to opłata, której wysokość ustala rozporządzenie ministra. Należy pamiętać, że notariusz korzysta z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym i jest osobą zaufania publicznego. Z tego powodu ten zawód mogą wykonywać jedynie osoby niekarane i z nieposzlakowaną opinią.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy notariusz-bydgoszcz.com.pl.