Dlaczego banki odrzucają wnioski kredytowe?

W obecnych czasach o uzyskanie kredytu stara się wiele osób, jednak banki w wielu przypadkach odrzucają niestety wnioski kredytowe, a wnioskodawcy zastanawiają się nad tym dlaczego. Przyczyny odrzucania przez banki wniosków kredytowych są różne, ponieważ może być to np. przedstawienie nieodpowiedniego zabezpieczenia kredytu, czy też niezbyt dobra historia kredytowa. Wielu wnioskodawców podaje ponadto nieprawdziwe informacje, jednak należy mieć świadomość tego, iż banki mają możliwość ich weryfikacji a prawda, tak czy siak, zawsze wychodzi na jaw. Z jakich jednak powodów banki odrzucają wnioski kredytowe?

Zła historia kredytowa

Jednym z najczęstszych powodów odrzucania przez banki wniosków kredytowych jest niestety zła historia kredytowa, która za każdym kredytobiorcom ciągnie się jak koszmarny sen. Niestety w sytuacji, gdy kredytobiorca spóźni się ze spłatą kredytu lub z powodu problemów finansowych nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, to niestety informacja ta trafia do Biura Informacji Kredytowej (BIK), czyli instytucji, która gromadzi oraz udostępnia wszystkim bankom informacje o kredytobiorcach. W takim przypadku otrzymanie kredytu może być dosyć trudne, jednak nie oznacza to, iż nie będzie ono w ogóle możliwe. W sytuacji, gdy kredytobiorca przedstawi odpowiednie zabezpieczenie spłaty kredytu, to bank z pewnością nieco inaczej podejdzie do sprawy. Artykuł powstał przy współpracy z Bankingo.pl

Podawanie nieprawdziwych informacji

Kolejną przyczyną odrzucania przez banki wniosków kredytowych jest podawanie przez wnioskodawców nieprawdziwych informacji, które rzutują przede wszystkim na zdolność kredytową. O jakie jednak informacje chodzi najczęściej? Oczywiście o takie, które są brane pod uwagę podczas określania zdolności kredytowej wnioskodawcy. Chodzi tutaj głównie o zatajanie takich informacji jak np. zaniżanie kwoty comiesięcznych wydatków, konieczność płacenia alimentów, czy też innych zobowiązań.

Wysokość comiesięcznego wynagrodzenia

Każda osoba, która stara się o kredyt, musi przedstawić w banku zaświadczenie potwierdzające kwotę uzyskiwanego co miesiąc wynagrodzenia. Dzięki temu bank może stwierdzić, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie spłacać comiesięczną wysokość raty kredytowej. Osoby, które nie zarabiają zbyt wiele, dosyć często deklarują znacznie wyższą kwotę wynagrodzenia niż faktycznie otrzymują, jednak takie działanie jest całkowicie niezgodne z prawem i grozi określonymi sankcjami. W obecnych czasach banki bez problemu mogą sprawdzić takie informacje w szczególności wtedy, gdy wnioskodawca posiada konto w banku, w którym stara się o kredyt. Czy warto się aż tak narażać? Zdecydowanie nie, ponieważ bank taki fakt pewnością zgłosi na policję, dlatego też lepiej nie ryzykować.