Minimalizacja kosztów dezynfekcji w szpitalach – czy to możliwe?

Minimalizacja kosztów dezynfekcji w szpitalach – czy to możliwe?

Dezynfekcja jest jednym z wyższych kosztów, gdy chodzi o działanie szpitala. Dotyczy to zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych. Jest to jednocześnie koszt, który najłatwiej ograniczyć – czy zawsze jest jednak to zasadne? Czy obniżanie kosztów sprzątania i dezynfekcji przyniesie szpitalowi korzyść? Z czego można zrezygnować, aby nie skończyło się to obniżeniem standardu?

Obniżenie kosztów – dlaczego szpitale muszą zaciskać pasa?

Zarówno szpitale prywatne, jak i publiczne generują wysokie koszty, gdy chodzi o leczenie pacjentów. W przypadku prywatnych szpitali są one pokrywane przez pacjentów bezpośrednio, zaś publiczne placówki muszą zabiegać o refundację ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tego powodu w obu tych przypadkach budżet jest ograniczony.

Koszty sprzątania i dezynfekcji są jednymi z tych, które najłatwiej obniżyć – nie mają bezpośredniego wpływu na leczenie pacjentów. Pośredni wpływ jest jednak znaczący. Dezynfekcja dla szpitalni musi być przeprowadzana w sposób skuteczny.

Dezynfekcja dla szpitali – sprzątaczki i salowe czy zewnętrzna firma sprzątająca?

W pewnym stopniu można obniżyć koszty, tak aby dezynfekcja dla szpitali była przeprowadzana na najwyższym poziomie. Jednym z rozwiązań jest rezygnacja z bezpośredniego zatrudnienia pracowników sprzątających. Outsourcing jest popularną możliwością, aby zmniejszyć koszty.

Ważne jest również to, że w przypadku zatrudnienia zewnętrznej, specjalistycznej firmy także narzędzia i sprzęty do pracy nie będą dłużej figurować w budżecie szpitala. Z pewnością może to nieco obniżyć koszty działalności.

Konsekwencje nadmiernego ograniczenia kosztów dezynfekcji

Dezynfekcja dla szpitali powinna być przeprowadzana z najwyższą starannością, dlatego nie można zbyt obniżać budżetu na ten cel. W przypadku gdy proces ten nie jest przeprowadzany w sposób prawidłowy, może okazać się, że pacjenci zaczną zarażać siebie nawzajem, a ich pobyt w szpitalu będzie się przedłużał. A to wygeneruje znacząco wyższe koszty niż prawidłowa dezynfekcja.