Jak działa alkomat elektrochemiczny?

Jak działa alkomat elektrochemiczny?

Alkomaty elektrochemiczne cieszą się w ostatnich latach bardzo dużym zainteresowaniem. Alkomat to urządzenie, które umożliwia wskazanie stężenia alkoholu w powietrzu wydychanym przez człowieka. W tym artykule wyjaśnimy, czym cechuje się Alkomat z atestem, a także podpowiemy, gdzie można go najtaniej kupić. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że służby państwowe, takie jak policja korzystają z tego rodzaju alkomatów. Jednak z takich urządzeń korzystają również firmy oraz osoby prywatne.

Wybór alkomatów

Wybór alkomatów jest ogromny, więc każdy bez większego problemu może znaleźć coś dla siebie. Gdy pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik w godzinach pracy jest nietrzeźwy to może skierować go na badanie trzeźwości alkomatem. To samo może zrobić policjant, jeśli dostrzeże, że kierowca jest pod wpływem alkoholu. Gdy nie jesteś czasem pewien, że wytrzeźwiałeś po imprezie to warto kupić sobie alkomat i się badać samodzielnie. Są to urządzenia, które różnią się nie tylko dokładnością pomiarów, ale również ceną. Bez wątpienia najbardziej miarodajne są oczywiście alkomaty elektrochemiczne.

Budowa alkomatu

Podstawowym elementem każdego alkomatu jest oczywiście sensor. To właśnie sensor ma największy wpływ na dokładność pomiarów. W rzeczywistości każdy alkomat elektrochemiczny posiada sensor, który odpowiada za pomiar zawartości alkoholu w powietrzu wydychanym. Warto podkreślić, że specjalne reakcje chemiczne oraz elektryczne zachodzą w urządzeniu. To właśnie one umożliwiają precyzyjne określenie zawartości alkoholu w dostarczonych próbkach powietrza. W reakcję ze związkiem chemicznym na potencjale elektrody wchodzą cząsteczki alkoholu. Najczęściej spotykany związek chemiczny to nadmanganian potasu. Ostatnio coraz częściej w sensorach wykorzystuje się związki platyny oraz złota. Powstanie kwasu octowego jest skutkiem reakcji. Następnie uwalniane są elektrony i powstaje prąd elektryczny. Napięcie rośnie razem z zawartością alkoholu w próbce. Eksperci zgodnie twierdzą, że alkomaty elektrochemiczne są bardzo precyzyjnymi urządzeniami. Główną zaletą alkomatu elektrochemicznego jest dokładność pomiaru. W sprzedaży można znaleźć także alkomaty półprzewodnikowe. Są one tańsze, ale też mniej precyzyjne.